obchodní podmínky

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY UPRAVUJÍ V SOULADU S § 1751 ODST. 1 ZÁKONA Č. 89/2012, OBČANSKÝ ZÁKONÍK . (DÁLE JEN „OBČANSKÝ ZÁKONÍK“) VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI NEBO NA ZÁKLADĚ KUPNÍ SMLOUVY UZAVÍRANÉ MEZI PRODÁVAJÍCÍM A KUPUJÍCÍM PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVÉHO OBCHODU PRODÁVAJÍCÍHO NA INTERNETOVÉ ADRESE: www.RETROKOMNATA.cz / www.zkomnaty.cz

 1. INFORMACE O PRODÁVAJÍCÍM

PODNIKATEL: VIVIANA BORDÁSOVÁ

IČ 05336759

Nelátce DPH.


SÍDLO: Kollárova 3122/1a, Brno, 61200
Č. ÚČTU: 2801050795/2010
E-MAIL: INFO@RETROKOMNATA.CZ

(DÁLE JEN „PRODÁVAJÍCÍ“)

 1. DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ

KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO SI ZVOLIT ZPŮSOB DORUČENÍ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ. DORUČENÍ JE MOŽNÁ PŘES ZÁSILKOVNU DVĚMI ZPŮSOBY – DODÁNÍ OBJEDNÁVKY NA VÝDEJNÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY, KTERÝ KUPUJÍCÍ ZVOLÍ, ČI DORUČENÍ OBJEDNÁVKY NA ADRESU PŘES SLUŽBU ZÁSILKOVNA PARTNER.

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, DODÁ PRODÁVAJÍCÍ KUPUJÍCÍMU OBJEDNANÉ ZBOŽÍ NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ OD POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY. KUPUJÍCÍ MÁ POVINNOST ZAPLATIT CENU ZBOŽÍ A ZBOŽÍ PŘEVZÍT. NEPŘEVEZME-LI KUPUJÍCÍ ZBOŽÍ, JE PRODÁVAJÍCÍ OPRÁVNĚN POTÉ, CO KUPUJÍCÍHO UPOZORNIL E-MAILEM, VE KTERÉM MU POSKYTL PŘIMĚŘENOU LHŮTU PRO PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, ZBOŽÍ VHODNÝM ZPŮSOBEM PRODAT A OD KUPUJÍCÍHO – OBJEDNATELE POŽADOVAT ÚHRADU NÁKLADŮ ZA POŠTOVNÉ A NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEVZETÍM A USKLADNĚNÍM ZBOŽÍ.

V PŘÍPADĚ OPAKOVANÝCH A ZJEVNĚ SPEKULATIVNÍCH REKLAMACÍ VAD SI PRODÁVAJÍ VYHRAZUJE PRÁVO KUPUJÍCÍHO PO UPOZORNĚNÍ DÁLE NEOBSLUHOVAT.

 1. INFORMACE O ZPŮSOBU ÚHRADY CENY ZBOŽÍ

CENU ZBOŽÍ OBJEDNANÉHO V E-SHOPU RETROKOMNATA.CZ / zkomnaty.cz MŮŽE ZÁKAZNÍK UHRADIT NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY: KARTOU NEBO BANKOVNÍM PŘEVODEM NA BANKOVNÍ ÚČET Č. 2801050795/2010, VEDENÝ U FIO BANKY, A.S. Není-li zboží uhrazené do 3 pracovních dnů, objednávka se stornuje.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 1. INFORMACE O ZBOŽÍ A JEHO ÚDRŽBĚ

Všechny kousky jsou ručně ušité v České republice s využívání především přírodních či secondhandových materiálů. 

ÚDRŽBA TOHOTO ZBOŽÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POVAZE ZBOŽÍ. DOPORUČUJEME ČISTIT A PRÁT CO NEJŠETRNĚJI, PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH, JEMNĚ A V RUCE S POUŽITÍM JEMNÝCH, NEAGRESIVNÍCH ČISTÍCÍCH, PRACÍCH PROSTŘEDKŮ.

 1. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

KUPUJÍCÍ MŮŽE VE SMYSLU § 1829 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU ODSTOUPIT OD SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ ODE DNE PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. KUPUJÍCÍ MŮŽE TAKTO ODSTOUPIT OD SMLOUVY BEZ UVEDENÍ DŮVODU PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.

KUPUJÍCÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY INFORMUJE PRODÁVAJÍCÍHO E-MAILEM  (INFO@RETROKOMNATA.CZ ), KDE UVEDE

INFORMUJI, ŽE ODSTUPUJI OD SMLOUVY O NÁKUPU TOHOTO ZBOŽÍ: .... (uveďte zboží)

DATUM OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ: .....

DATUM DORUČENÍ ZBOŽÍ: .....

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, ADRESA KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE:.....

KUPNÍ CENU: .......... VRAŤTE PŘEVODEM NA ÚČET: ......

KUPUJÍCÍ JE PAK POVINEN PRODÁVAJÍCÍMU ZASLAT NEBO PŘEDAT ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ. ZBOŽÍ MUSÍ BÝT VRÁCENO PRODÁVAJÍCÍMU KOMPLETNÍ A VE STAVU, V JAKÉM ZBOŽÍ SÁM PŘEVZAL, VČETNĚ OBALU. NÁKLADY VRÁCENÍ ZBOŽÍ NESE KUPUJÍCÍ.

PRODÁVAJÍCÍ JE PO OBDRŽENÍ ZBOŽÍ POVINEN KUPUJÍCÍMU VRÁTIT ČÁSTKU PLNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ CENĚ ZBOŽÍ A ZAPLACENÝM NÁKLADŮM NA DODÁNÍ ZBOŽÍ. NABÍZÍ-LI PRODEJCE V RÁMCI URČITÉHO ZPŮSOBU DODÁNÍ ZBOŽÍ NĚKOLIK MOŽNOSTÍ, JE POVINEN KUPUJÍCÍMU NAHRADIT NEJLEVNĚJŠÍ Z NICH. TOTO UČINÍ DO 14 DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ZPĚTNÉM DODÁNÍ ZBOŽÍ, A TO PŘEVODEM NA ÚČET KUPUJÍCÍHO, KTERÝ BYL UVEDEN V E-MAILU, NEBO, V PŘÍPADĚ ÚHRADY ZBOŽÍ PŘEVODEM, PRODÁVAJÍCÍ ZAŠLE ČÁSTKU NA ÚČET, ZE KTERÉHO BYLO ZBOŽÍ ZAKOUPENO. ZBOŽÍ NELZE PRODÁVAJÍCÍMU VRACET NA DOBÍRKU.

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.

V SOULADU SE ZÁKONEM NEPOSKYTUJEME ZA PRODÁVANÉ POUŽITÉ ZBOŽÍ ZÁRUKU. NENÍ MOŽNÉ UPLATNIT REKLAMACI NA VADY, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ PŘEDCHOZÍMU POUŽITÍ A STÁŘÍ VĚCI.

ZA OSTATNÍ VADY MŮŽE KUPUJÍCÍ U PRODÁVAJÍCÍHO UPLATNIT PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ DO 12 MĚSÍCŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ. DO 6 MĚSÍCŮ SE MÁ ZATO, ŽE VADA EXISTOVALA PŘI KOUPI VĚCI.

PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY, KTERÉ KUPUJÍCÍ ZPŮSOBIL SÁM NEBO O KTERÝCH PŘED PŘEVZETÍM ZBOŽÍM VĚDĚL NEBO MUSEL VĚDĚT. PRODÁVAJÍCÍ NEODPOVÍDÁ ZA VADY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU BĚŽNÉHO OPOTŘEBENÍ NEBO NEDODRŽENÍ NÁVODU K POUŽITÍ (VIZ ODSTAVEC 5) NEBO KTERÉ SI KUPUJÍCÍ PROKAZATELNĚ ZPŮSOBIL SÁM.

KUPUJÍCÍ JE POVINEN UPLATNIT PRÁVA Z VAD (KROMĚ VAD ODPOVÍDAJÍCÍM STÁŘÍ A UŽÍVÁNÍ) U PRODÁVAJÍCÍHO BEZ ZBYTEČNÉHO ODKLADU OD OKAMŽIKU, KDY VADU OBJEVIL DO 6 MĚSÍCŮ OD DORUČENÍ. U POUŽITÉHO ZBOŽÍ NEMÁ KUPUJÍCÍ PRÁVO NA VÝMĚNU VĚCI, ALE NA PŘÍPADNOU SLEVU NEBO OPRAVU, POKUD JE VADA ODSTRANITELNÁ.

KUPUJÍCÍ PROVEDENOU VOLBU PRÁVA Z VADY NEMŮŽE MĚNIT BEZ SOUHLASU PRODÁVAJÍCÍHO. VÝJIMKOU Z TOHOTO PRAVIDLA JE PŘÍPAD, KDY KUPUJÍCÍ ŽÁDÁ ODSTRANĚNÍ VADY OPRAVOU ZBOŽÍ, A TATO VADA SE POZDĚJI UKÁŽE JAKO NEOPRAVITELNÁ.

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ

  KUPUJÍCÍ, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM, MÁ PODLE ZÁKONA Č. 634/1992, O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, V PLATNÉM ZNĚNÍ, PRÁVO NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU. V PŘÍPADĚ, ŽE SPOR MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM NENÍ VYŘEŠEN SMÍRNĚ DOHODOU MEZI STRANAMI, MŮŽE SE KUPUJÍCÍ OBRÁTIT NA PŘÍSLUŠNÝ ORGÁN MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ.

K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Z KUPNÍ SMLOUVY JE PŘÍSLUŠNÁ ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE, SE SÍDLEM ŠTĚPÁNSKÁ 567/15, 120 00 PRAHA 2, IČ: 000 20 869, INTERNETOVÁ ADRESA: HTTP://WWW.COI.CZ.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

KUPUJÍCÍ DÁVÁ SOUHLAS K TOMU, ABY PRODÁVAJÍCÍ ZPRACOVAL A UCHOVÁVAL OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ PRODÁVAJÍCÍMU POSKYTNE V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 101/2000, O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K UZAVŘENÍ SMLOUVY A PLNĚNÍ ÚČELU TÉTO SMLOUVY. NA ŽÁDOST KUPUJÍCÍHO PRODÁVAJÍCÍ POSKYTNE KUPUJÍCÍMU INFORMACE O TOM, JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O NĚM UCHOVÁVÁ. KUPUJÍCÍ MÁ PRÁVO TYTO ÚDAJE MĚNIT ČI VYSLOVIT NESOUHLAS S JEJICH ZPRACOVÁNÍM.

KUPUJÍCÍ MŮŽE PRODÁVAJÍCÍMU SDĚLIT, ŽE CHCE UKONČIT ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ ZPRÁVOU NA ELEKTRONICKOU ADRESU INFO@RETROKOMNATA.CZ A PRODÁVAJÍCÍ JE POVINEN VŮLI KUPUJÍCÍHO RESPEKTOVAT.

SMLOUVA A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY SE ŘÍDÍ ČESKÝM PRÁVEM.

ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK V JINÉ NEŽ OBOUSTRANNĚ ODSOUHLASENÉ PÍSEMNÉ FORMĚ JSOU VYLOUČENY. PRODÁVAJÍCÍ SI VŠAK VYHRAZUJE MOŽNOST JEDNOSTRANNĚ ZMĚNIT VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. TATO ZMĚNA SE VŠAK NEDOTÝKÁ SMLUV DŘÍVE UZAVŘENÝCH.

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ POUZE NA SMLOUVY, JEJICHŽ SUBJEKTY JSOU PRODÁVAJÍCÍ A KUPUJÍCÍ, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM.

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 1. června 2020.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: www.adr.coi.cz

 

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Viviana Bordásová. IČ05336759 se sídlem Kollárova 3122/1a, Brno, 61200  (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Retro Komnata, Štefánikova 14, Brno, 60200

email: info@retrokomnata.cz

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: Viviana Bordásová, Marek Skřivánek

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018. Aktualizovány k datu 2.10.2023.